Friday, January 18, 2008

...GembiRaLah dEngaN hidup iNi...


...berfikiran PoSiTif daN oPtimisLah Engkau,
...BiLa SuatU Hari NaNTi SeMua URusaN TerLihat aMAt buRuk,
...kEraNa HaL itU MerUpakaN PeTanDa Akan DAtaNGnya Hari Lain yaNg DekaT Waktunya,
...YaNG SemuanYa DipENuhi Oleh KeGembirAAn Dan KeceRiaan.

...BEKALAN...

"...kita tidak mampu mengubah masa lalu dan tidak pula merancang masa depan dengan gambaran yang sesuai dengan kehendak kita,
untuk itu... tidak ada gunanya membinasakan diri dalam kekecewaan kerana sesuatu yang tidak mampu kita ubah..."

Thursday, January 17, 2008

.........


..memikirkan kebahagiaan beerti memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi nanti...dan sampai batas tertentu,berfikir terlalu jauh itu boleh mengusik kebahagiaan itu sendiri...

...KEBUTAAN YANG SESUNGGUHNYA ADALAH BUTANYA HATI...


...aku tidak mampu mengubah masa lalu,dan aku sekarang tidak mampu untuk mengetahui apa yang bakal terjadi pada masa mendatang...untuk itu, mengapa aku harus menyesali masa lalu atau merasa cemas dengan masa mendatang...

...gelisah yang indah...


...pernahkah kau mendengar,

bahawa sesungguhnya kesedihan itu dapat mengembalikan kenangan di masa lalu,

dan sesungguhnya kegelisahan itu dapat membenarkan kesalahan,

maka dari itu,

mengapa kau harus bersedih dan merasa gelisah?....