Friday, January 18, 2008

...GembiRaLah dEngaN hidup iNi...


...berfikiran PoSiTif daN oPtimisLah Engkau,
...BiLa SuatU Hari NaNTi SeMua URusaN TerLihat aMAt buRuk,
...kEraNa HaL itU MerUpakaN PeTanDa Akan DAtaNGnya Hari Lain yaNg DekaT Waktunya,
...YaNG SemuanYa DipENuhi Oleh KeGembirAAn Dan KeceRiaan.

No comments: